PARE SALLARÈS, 67 SABADELL · 931 16 34 57 · 658 174 783 · info@math-advantage.com
academia-matematicas-sabadell-math-advantage

Mètode

AVALUACIÓ

El Centre utilitza un mètode de pla de treball personalitzat:

 • Avaluació dels coneixements adquirits a partir d’un diagnòstic inicial, escrit i oral:

 

Avaluació escrita:
 • Identificar dificultats
 • Valorar el domini dels conceptes i tècniques matemàtiques
Avaluació oral:
 • Avaluar la profunditat dels coneixements
 • Identificar els interessos

 

 

academia-de-matematicas-sabadell-metodo-evaluación

PLA PERSONALITZAT

 • A partir dels resultats d’aquesta avaluació, es treballa un pla personalitzat (pla adaptat a cada alumne).

 

Seguiment d'un pla personalitzat:
 • Percepció de les Matemàtiques
 • Competència de les Matemàtiques
 • Domini de les Matemàtiques

L’alumne consolidarà una formació suficient per percebre les Matemàtiques de forma correcta. A partir d’aquest moment, tindrà la competència suficient per aprendre noves tècniques i mètodes de treball. Tot això, li garantirà un domini de les Matemàtiques de tal manera que podrà encarar-se als problemes quotidians sense dificultats.

 

academia-de-matematicas-sabadell-metodo-plan-personalizado

ESTRATÈGIES

 • Materials escrits: exercicis organitzats.
 • Tècniques mentals: se’ls hi ensenya “perquè”, “com”  “quan” utilitzar un raonament.
 • Suport verbal: se’ls hi ensenya el significat de les paraules en el context de les Matemàtiques.
 • Elements visuals: imatges, gràfiques, formes geomètriques, taules i exemples de la vida quotidiana.
 • Mètodes tàctils: objectes geomètrics, manipulables i desmuntables.

Tot això encarat a una comprensió més fàcil.

academia-de-matematicas-sabadell-metodo-estrategias 

RESULTATS

Els resultats es mostren gràcies al control del progrés, mitjançant diagnòstics periòdics. En aquests diagnòstics es valora:

 • El domini de tècniques variades
 • La motivació de l’alumne

En qualsevol cas, el fruit del treball depèn del temps i de la constància.

 

academia-de-matematicas-sabadell-metodo-resultados