PARE SALLARÈS, 67 SABADELL · 931 16 34 57 · 658 174 783 · info@math-advantage.com
academia-matematicas-sabadell-math-advantage

Erasmus Partner

Des de l’any 2016 treballem dins en el programa Erasmus+, duem a terme projectes de mobilitat educativa per a estudiants i per al personal educatiu.

  • En quant als estudiants, totes les activitats d’aprenentatge estan dissenyades per a complir amb els requisits del mercat laboral europeu i amb els estàndards de capacitació professional de qualitat. Per a això, la nostra missió és ajudar-los a aprendre de les millors pràctiques i a desenvolupar les seves habilitats, coneixements i destreses de manera actualitzada. Així com també, augmentar el seu rendiment escolar i millorar les seves perspectives laborals.
  • D’altra banda, per al personal de l’àmbit de l’educació i la formació, MathAdvantage ofereix la possibilitat de millorar les seves competències, actualitzant i modernitzant la seva formació, de manera que s’ampliïn considerablement els seus coneixements en relació amb altres sistemes educatius i de formació a nivell europeu.
  • MathAdvantage organitza pràctiques en les següents àrees: el turisme i l’agro-turisme, l’agricultura, la silvicultura, la viticultura i el vi, el comerç i el servei de menjar, l’esport, la tecnologia de la informació i altres.
  • Nosaltres proporcionem tots els serveis necessaris per a la gestió íntegra del projecte. Ens encarreguem de l’organització i coordinació de les pràctiques professionals i de les visites tècniques per a professionals, per a cada sector determinat, i de les diferents activitats culturals. Per tant, oferim la guia, el suport i les tutories de les pràctiques laborals al costat de l’empresa d’acolliment. En tots aquests processos, treballem tant amb institucions públiques com privades. A més, també ens fem càrrec del servei de transport i allotjament.

Al juny i juliol de 2021 vam realitzar dos programes amb grups d’alumnes que estudien agricultura, ramaderia i turisme rural. El primer amb l’institut Tsanko Tserkovski, Pavlikeni, Bulgària. El segon amb l’institut Nikola Pushkarov, Popovo, Bulgària.

Els programes es titulaven “La clau de l’èxit” i “Dos camins, un objectiu: un començament de carrera exitós”. En tots dos es tractava d’oferir idees emprenedores per a joves que estan acabant els seus estudis, per a així poder crear els seus propis plans d’empresa i projectes emprenedors.

Durant l’estada, els alumnes van visitar La Masia de Ca Deu, l’Hotel Urpí, el Club Natació Sabadell, l’Institut de Recerca CREBA, el Centre d’Estudis Porcins, una cooperativa i un camp de nectarines, els quatre últims del poble de Torrelameu, Lleida.

A l’abril de 2019 vam dur a terme el programa de “La mediació: una eina per a la gestió de conflictes” dedicat a un grup de 10 professores de l’Institut de Formació Professional d’Agricultura Nikola Pushkarov, Popovo, Bulgària.

Vam realitzar una formació en mediació, algunes sessions informatives sobre el programa TEI i dues sessions formatives amb el Francesc Xavier Moreno, doctorat en Psicologia amb màster en Psicopatologia infantojuvenil, i amb el Pedro Jurado, llicenciat en Psicologia i en Pedagogia, doctor en Ciències de l’Educació.

Al juliol de 2017 vam implementar un projecte amb el PGAT «Tsanko Tcerkovski» – ciutat de Pavlikeni per a la mobilitat educativa de 30 estudiants en dues adreces: la mecanització de l’agricultura i el turisme.
Els estudiants han adquirit experiència en un entorn de treball real en dues ciutats diferents de Catalunya: Lleida i Sabadell.