PARE SALLARÈS, 67 SABADELL · 931 16 34 57 · 658 174 783 · info@math-advantage.com
academia-matematicas-sabadell-math-advantage

Perquè MathAdvantage?

MathAdvantage és un centre singular. Diferent a les acadèmies de repàs convencionals. El nostre centre s’especialitza en el ensenyament personalitzat de les Matemàtiques. Les considerem fonamentals per al desenvolupament intel·lectual dels nens. Els ajuda a ser lògics, a raonar ordenadamen a pensar de manera crítica i abstracta.

El programa de MathAdvantage està estructurat per cobrir les matèries descrites al Programa Oficial de Matemàtiques del Ministeri. El secret no està solament en què ensenyem, sinó en com ho ensenyem. El nostre objectiu és que els alumnes, amb el suport dels coneixements adquirits a l’escola, gaudeixin de tots els camps que abasten les Matemàtiques i d’aquesta manera, desenvolupin una actitud més positiva cap a elles i confiïn d’aquesta manera en si mateixos.

El centre està encarat a tot tipus d’alumnes i per a totes les edats, perquè la manera en què es treballen les Matemàtiques els hi serà útil, no només per a un examen, sinó per a tots els aspectes de la vida quotidiana. A més, permet a qui ho necessiti preparar-se per a un examen extraordinari o simplement, treballar la ment.

Les matemàtiques són fonamentals per al desenvolupament intel·lectual dels nens. Al seu torn, les matemàtiques contribueixen a la formació de valors en els nens. Podem dividir aquests valors en dos grups:

 

Valors d'intel·ligència
  • Afany de saber i adquirir nous coneixements
  • Hàbits i tècniques de treball intel·lectual per gestionar la informació
  • Sentit crític de la veritat
Valors de la voluntat
  • Capacitat de decisió (prudència, predicció, iniciativa, seguretat, confiança en un mateix)
  • Valors morals: respecte a las creences i idees dels demés, col·laboració, solidaritat, honradesa, honestedat, laboriositat, optimisme.

Malgrat això, en l’escola, l’assignatura de Matemàtiques sol ser, de lluny, la més farragosa. I perquè? És necessari que als alumnes se’ls transmeti una idea positiva de les Matemàtiques i per això cal canviar la manera de la qual se’ls presenten.

Els preus de les classes personalitzades de Math Advantage funcionen de manera diferent a altres acadèmies:

  • L’alumne paga una quota mensual amb la qual disposa d’unes hores de repàs setmanals. El centre MathAdvantage ofereix a l’alumne la possibilitat d’escollir un pla de freqüència.
  • El pla de freqüència es basa en un màxim de 5 hores setmanals, distribuïdes al convenir de l’alumne, dins dels horaris de l’Acadèmia.
  • L’alumne s’ha de comprometre a seguir l’horari, fixat per si mateix, mentre duri el contracte convingut.
  • D’aquesta manera, l’alumne disposa de més comoditat. A més, no es descarten les classes puntuals.